Revista Matrix, Zeitschrift fur Literatur und Kunst, Nr.1/ 2020, număr dedicat în întregime Anei Blandiana, cu semnătura autoarei pe pagina 3.
Pagini: 2018